การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

“อนุทิน” เผยไทยมีระบบคัดกรองผู้ป่วยโควิด 19 ดีมาก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง 26 สิงหาคม 2563

ดร.สาธิต ให้พยาบาลใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมดูแลผู้ป่วยแบบวิถีชีวิตใหม่

สธ.ย้ำเข้มมาตรการป้องกันในระบบขนส่งสาธารณะ หลังผ่อนคลายกลับมาให้บริการตามปกติ

ข้อควรระวังในการใช้ แอลกอฮอล์เจล ล้างมือ

แผนที่

คลิปวิดีโอ

คลิปวิดีโอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  เลขที่ 3 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทร. 054 227524